fbpx

Termeni si conditii

1. Identitatea societății vânzătoare
Denumirea societății vânzătoare: Datacont Point SRL
Cod unic de înregistrare: 31470371
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J06/219/2013
Adresă sediu social: str. Intr.Zorelelor nr.9 , loc.Bistrita, jud.Bistrita-Nasaud, cod postal: 420118, Romania
Adresă de poștă electronică: papetalia.art@gmail.com
Număr telefon: 0741244122 , linie telefonică cu tarif normal

2. Domeniul de aplicare
Prezentul act, respectiv Termenii și condițiile comerciale ale Datacont Point SRL privind vânzarea la distanță și comerțul electronic (denumit în continuare ”Termeni și Condiții”), reglementează raportul juridic dintre vânzătorul Datacont Point SRL sub brandul Papetalia (denumit în continuare ”Papetalia”) și consumatorul, persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, (denumit în continuare ”Clientul” sau ”Consumatorul”) – (Papetalia și Clientul sau Consumatorul sunt denumiți în continuare împreună ”Părțile”) având ca obiect vânzarea-cumpărarea Produselor prezentate de către papetalia, Clientului, pe pagina de internet: www.cursflorihartie.ro și pe pagina de internet pentru telefon mobil www.cursflorihartie.ro (denumite în continuare împreună ”Pagina de internet”).
Termenii și Condițiile sunt aplicabile oricăror comenzi, vânzări și livrări de Produse prezentate pe Pagina de internet și vândute de către Papetalia, Clientului, în versiunea valabilă la data efectuării comenzii. Odată cu efectuarea comenzii/cererii de cumpărare Clientul acceptă necondiționat Termenii și Condițiile publicate pe Pagina de internet, presupunându-se că acestea au fost luate la cunoștință de către Client înainte de efectuarea comenzii.
Papetalia își rezervă dreptul de a modifica unilateral oricând Termenii și Condițiile. Acestea pot fi consultate în orice moment, în varianta actuală la https://www.cursflorihartie.ro/termeni-si-conditii

3. Încheierea Contractului
Prin efectuarea comenzii, respectiv prin apăsarea/activarea butonului ADAUGĂ ÎN COŞ, Clientul face o cerere de cumpărare privind Produsele selectate în conformitate cu Termenii și Condițiile precum și cu prețurile de vânzare a Produselor în vigoare la data efectuării comenzii de către Client, cerere/comandă de cumpărare care necesită acceptarea expresă din partea Papetalia (denumită în continuare ”cerere/comanda de cumpărare”). Abia după acceptarea cererii/ comenzii de cumpărare a Clientului de către Papetalia rezultă un contract la distanță încheiat între Papetalia și Client, care are, în principal, ca obiect, pe de o parte, obligația de vânzare și Livrare, iar pe de altă parte, obligația de preluare și plată a prețului privind Produsele comandate de către Client (denumit în continuare ”Contractul”). Papetalia, după caz, nu este obligată să accepte cererea de cumpărare a Clientului dacă, enumerăm cu titlu exemplificativ și nu limitativ, lipsește produsul din stoc, datele furnizate de către Client sunt incomplete sau incorecte, Papetalia are îndoieli rezonabile cu privire la seriozitatea cererii/comenzii de cumpărare, cererea/comanda de cumpărare a unei cantități semnificative de produse de același tip/marcă în scopul revânzării, etc.

4. Caracteristicile Produselor
Papetalia, în calitate de comerciant autorizat, prezintă și comercializează pe Pagina de internet o gamă variată și largă de Cursuri de confectionare flori de hartie și accesorii confectionarii acestora (denumite mai sus și în continuare împreună ”Produsele” sau individual ”Produsul”).
Produsele prezentate pe Pagina de internet sunt comercializate noi, în conformitate cu prevederile legale din România, consumatorilor finali doar cu amânuntul, pentru uz personal , produsele digitale fiind proprietatea Papetalia si sunt protejate de legea drepturilor de autor.
Papetalia își rezervă dreptul de a modifica oricând gama de Produse prezentate pe Pagina de internet precum și informațiile cu privire la Produse, toate acestea neavând caracter obligatoriu. Fotografiile cu privire la Produse nu coincid întotdeauna cu imaginea Produselor livrate. În special la înnoirea sortimentului producătorului pot apărea modificări cu privire la aspectul şi dotările cu care vin Produsele. În acest sens nu pot exista pretenţii ale Clientului pentru modificările/completările intervenite precum și în raport cu imaginea Produselor afișate. Produsele pot fi comandate de către Client pe toată perioada de expunere pe Pagina de internet, dar și în limita stocului disponibil.
Produsul va fi folosit de Client în conformitate cu destinația acestuia, doar pe durata de valabilitate a Produsului și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
Clientul este îndreptățit, în special înainte de efectuarea comenzii, să solicite din partea Papetalia informații cu privire la produsele prezentate pe Pagina de internet. În acest sens, Papetalia pune la dispoziția Clientului personal specializat, care poate fi contactat în telefonic sau prin mesaj la nr. telefon : 0741244122 (program Luni-Vineri, orele 09:30 – 17:30).

5. Cererea/Comanda de cumpărare
În vederea achiziționării Produselor selectate Clientul completează formularul privind cererea/comanda de cumpărare pus la dispoziție pe Pagina de internet (denumit în continuare ”Formularul”) cu datele solicitate în Formular (denumite în continuare ”Datele de identificare”). Clientul se obligă să completeze Datele de identificare cu exactitate, complet și fără erori, verificând corectitudinea acestora înainte de efectuarea cererii/comenzii de cumpărare. Răspunderea Papetalia nu poate fi atrasă, în cazul în care Datele de identificare au fost completate eronat sau incomplet de către Client.
Înainte de apăsarea/activarea butonului FINALIZEZĂ COMANDA Clientul se obligă să citească Termenii și Condițiile, confirmând cunoașterea și acceptarea acestora prin bifarea căsuței ”Am citit şi sunt de acord cu Termenii și Condițiile”.
Prin apăsarea/activarea butonului FINALIZEAZĂ COMANDA Clientul transmite Papetalia cererea/comanda sa de cumpărare privind Produsele selectate pe Pagina de internet. Odată cu apăsarea/activarea butonului FINALIZEAZĂ COMANDA, Clientul confirmă că a luat la cunoștință de, respectiv acceptă necondiționat, caracteristicile, prețurile, cantitățile, Condițiile de Livrare ale Produselor selectate, precum și de ”Termenii și Condițiile”, ”Politica de confidentialitate” si „Politica cookies”.
Papetalia este îndreptățit fie să accepte cererea/comanda de cumpărare transmisă de către Client, fie, după caz, să nu o accepte, încercând, dar fără a se obliga, să informeze Clientul cu privire la motivele neacceptării cererii/comenzii de cumpărare (de exemplu, dar fără a se limita la: datele furnizate de către Client sunt incomplete sau incorecte, Papetalia are îndoieli cu privire la seriozitatea cererii/comenzii de cumpărare, cererea/comanda de cumpărare a unei cantități semnificative de produse de același tip/marcă în scopul revânzării, etc.).”
Papetalia îşi rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse şi Servicii care sunt afişate pe Pagina de internet ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă preţuri evident eronate/derizorii pentru Produse (preţuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumpărator).
Acceptarea cererii/comenzii de cumpărare a Clientului de către Papetalia are loc odată cu transmiterea, respectiv recepționarea prin poștă electronică a unui mesaj de confirmare (denumit în continuare ”Mesajul electronic de confirmare”). Mesajul electronic de confirmare este transmis de către Papetalia în atenția Clientului la adresa de mesagerie electronică menționată de Client în Formular. Răspunderea Papetalia nu va putea fi atrasă în cazul unei adrese de mesagerie electronică greșit completată în Formular sau dacă Mesajul electronic de confirmare nu a putut fi recepționat de către Client. Mesajul electronic de confirmare conține informațiile completate în Formular și selectate de către Client, în special cu privire la Produsul sau Produsele comandate, Prețul de achitat de către Client precum și modalitatea de plată a Prețului, modalitatea și Condițiile de Livrare și Datele de identificare.
Clientul se obligă să citească și să verifice corectitudinea informațiilor conținute în Mesajul electronic de confirmare. În cazul în care Mesajul electronic de confirmare conține informații eronate Clientul va putea solicita Papetalia corectarea acestora în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data recepției Mesajului electronic de confirmare. În acest sens, Clientul va putea contacta papetalia prin E-Mail la adresa papetalia.art@gmail.com sau la numărul de telefon 0741244122 (program Luni-Vineri, orele” 9:30 – 17:30). Papetalia nu răspunde pentru eventuale informații eronate conținute în Mesajul electronic de confirmare.
Papetalia își desfășoară activitatea comercială respectând întru totul prevederile legale în vigoare. Astfel, Papetalia este îndreptățit să nu presteze vreo obligație contractuală cu privire la cererea/comanda de cumpărare, chiar și după acceptarea acesteia, dacă executarea acesteia implică încălcarea prevederilor legale (de ex.: dol, fraudă etc.).

6. Prețul și Plata Prețului
Orice ofertă/comandă de cumpărare privind Produsele prezentate pe Pagina de internet, urmată de un Mesaj electronic de confirmare, implică o obligație de plată a unei sume de bani reprezentând valoarea de vânzare a Produsului/Produselor selectate (denumit în continuare ”Prețul” și/sau ”Prețurile”) din partea Clientului în favoarea Papetalia. Odată cu apăsarea/activarea butonului FINALIZARE COMANDĂ și recepționarea Mesajului electronic de confirmare Clientul se obligă să plătească către papetalia Prețul Produsului sau Produselor selectate.
Papetalia își rezervă dreptul de a modifica unilateral și necondiționat, precum și în funcție de propriile interese Prețurile Produselor prezentate pe Pagina de internet. Papetalia este îndreptățit, înaintea recepționării oricăror cereri/comenzi de cumpărare, să introducă Prețuri noi, să corecteze/rectifice Prețurile, să ofere ori să anuleze Prețuri reduse, fără a informa în prealabil Clientul.
Prețurile sunt menționate în dreptul fiecărui produs și sunt exprimate in LEI (RON – unitatea monetară a României). Prețurile Produselor includ Taxa pe Valoare Adăugată (TVA) valabilă la data acceptării cererii/comenzii de cumpărare.
Clientul poate opta pentru una din modalităţile de mai jos:
Ramburs – Clientul efectuează plata Prețului la data livrării/recepționării Produsului către Curier, care va elibera o chitanță. În cazul modalității de plată prin Ramburs Prețul este scadent la data livrării/recepționării Produsului.
Card bancar – Clientul efectuează plata Prețului la data transmiterii cererii/comenzii sale de cumpărare privind Produsele selectate pe Pagina de internet. În cazul plății prin Card bancar Prețul este scadent la data recepționării de către Client a Mesajului electronic de confirmare. Card-urile bancare acceptate sunt: VISA, Master Card, Maestro.

Produsele digitale se achita doar cu card bancar la momentul comenzii.
Nu se percepe niciun comision suplimentar pentru tranzactii. Pentru asigurarea securitatii tranzactiilor, cursflorihartie.ro foloseste platforma Mobilpay.
Pentru finalizarea corecta a tranzactiei, trebuie introduse datele necesare autorizarii tranzactiei in platorma de plati Mobilpay

Datele obligatorii sunt. Nume posesor, Nr card, data expirare, CVV, parola 3d secure.
Limita maximă admisă a rambursului, plata în numerar este de 5000 lei/zi/persoană juridică și fără limită/persoana fizică;
Cu privire la Prețul și Modalitatea de plată a Prețului Produselor Clientul va putea contacta Papetalia prin e-mail la adresa papetalia.art@gmail.com sau la numărul de telefon 0741244122 (program Luni-Vineri, orele 9:30 – 17:30).

7. Livrarea și Modalitatea de livrare
Papetalia livrează Produsele pe teritoriul României . Pentru produsele digitale se vor primi datele de acces pe contul de email furnizat in momentul platii. Produsele vor fi livrate Clientului sau persoanei desemnate de Client prin intermediul unei societăți de curierat rapid (denumită în continuare ”Curierul”) la adresa de livrare menționată în Formularul de înregistrare.
Livrarea, modalitatea de livrare precum și denumirea Curierului sunt menționate în Mesajul electronic de confirmare.
Clientul se obligă să primească Produsul sau să desemneze o persoană cu privire la preluarea Produsului de la Curier. Produsul va fi livrat Clientului sau persoanei desemnate de Client, iar în lipsa acestora Curierul este însărcinat de Client să predea Produsul unei alte terțe persoane aflate în spațiul de la adresa de livrare. În acest ultim caz, Clientul își dă expres acordul cu privire la predarea Produsului unei alte terțe persoane aflate la adresa de livrare, presupunându-se că această terță persoană a fost mandatată de către Client cu preluarea Produsului de la Curier.
La data livrării/recepționării Produsului Clientul se obligă să semneze o confirmare de primire (denumită în continuare ”Confirmarea de primire”). Confirmarea de primire face dovada deplină a faptului că Produsul a fost predat Clientului de către Curier si a faptului ca coletul si continutul lui sunt conform factura si intacte.

8. Termen de livrare
Papetalia , prin Curier, va încerca să livreze Produsul către Client într-un termen de 1 (unu) până la 4 (patru) zile lucrătoare, calculat de la data recepționării Mesajului electronic de confirmare. Livrarea Produsului se face, de regula, in zilele de Luni – Vineri între orele 9:00 – 18:00, exceptând zilele de sărbătoare legală.

In cazul produselor digitale , asigurati-vă ca ati completat corect datele de contact ca să vă putem trimite datele de acces. Dacă în 24 de ore după ce ați făcut plata nu ați primit accesul la cursul achiziționat sau nu ați fost contactat/ă de cineva , vă rog luați legătura cu Papetalia . la tel. 0741 244 122
Termenul de livrare poate fi influențat de asemenea de factori externi care nu țin de Papetalia, cazuri în care Termenul de livrare poate fi de cel mult 30 (treizeci) zile de la încheierea Contractului (denumită în continuare ”Termenul maxim de livrare”).

Papetalia va rambursa toate sumele plătite de către Client într-un termen de cel mult 7 (șapte) zile de la data la care Clientul a comunicat papetalia decizia sa de încetare a Contractului, dacă solicitarea de rezoluțiune a Contractului este întemeiată și Produsul a fost returnat în întregime către Papetalia. Sumele de mai sus vor fi restituite în contul bancar indicat de Client în solicitarea scrisă de rezoluțiune.

9. Transferarea riscului
Riscul de pierdere sau de deteriorare a Produselor este transferat Clientului în momentul în care acesta sau o persoană terţă desemnată de acesta, alta decât Curierul, intră în posesia fizică a Produselor.
Cu toate acestea, riscul este transferat Clientului în momentul livrării Produselor către Curier, dacă Curierul a fost însărcinat de către Client să transporte Produsele, iar această opţiune nu a fost oferită de către Papetalia, fără a aduce atingere drepturilor Clientului faţă de transportator.

10. Soluționarea reclamațiilor
Pentru sesizări sau reclamații legate de Produsul si/sau Serviciul achiziționat, Cumpărătorii au la dispoziție formularul de contact din cadrul Site-ului: https://www.cursflorihartie.ro/contact. Clientul poate contacta Papetalia la numărul de telefon 0741244122 sau la adresa de postă electronică papetalia.art@gmail.com .
Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea acestora.

11. Dreptul de retragere
11.1 Dispoziții generale
Dreptul de retragere al Clientului este reglementat de Art. 9 – Art. 16 din Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (denumită în continuare ”OUG 34/2014”).
În conformitate cu prevederile OUG 34/2014 Clientul este îndreptățit să se retragă dintr-un contract la distanță, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la art. 14 din OUG 34/2014.
11.2 Termenul de retragere
Fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere, Clientul beneficiază de o perioadă de 14 (paisprezece) zile pentru a se retrage din Contract, perioadă calculată începând cu ziua în care Clientul sau o parte terţă, alta decât Curierul şi care este indicată de Client, intră în posesia fizică a produselor (Art. 9 din OUG34/2014), sau:
i) începând cu ziua în care Clientul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de Client, intră în posesia fizică a ultimului produs, în cazul în care Clientul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat;
ii) începând cu ziua în care Clientul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese, în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.
11.3 Exercitarea dreptului de retragere
În vederea exercitării dreptului de retragere, Clientul, înainte de expirarea perioadei de retragere (vezi Art. Termenul de retragere de mai sus), va informa Papetalia cu privire la decizia sa de retragere din Contract, prin intermediul modelului de formular de retragere completat.
Pentru a exercita dreptul de revocare trebuie să ne informați de decizia dumneavoastră. Declarația sau formularul menționat mai sus pot fi transmise de către Client în atenția Papetalia la adresa de postă electronică: papetalia.art@gmail.com . Vă recomandăm să completaţi toate câmpurile menţionate din formularul de retragere. Conform legii, este nevoie de o declarație clară a retragerii tale din contractul de achiziţie în cauză.
Papetalia va confirma Clientului, fără întârziere, pe un suport durabil, de exemplu prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere în termen de 2 (două) zile lucrătoare.
Dreptul de retragere este valabil exercitat, dacă comunicarea cu privire la exercitarea dreptului de retragere este transmisă de către Client în atenția Papetalia înaintea expirării perioadei respective (vezi Art. 11.2 Termenul de retragere de mai sus).
11.4 Obligațiile Papetalia în cazul retragerii
Papetalia va returna toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Clientului, inclusiv, după caz, costurile livrării, nu mai târziu de 14 (paisprezece) zile de la data la care Papetalia a intrat in posesia fizică a tuturor Produselor returnate de Client.
Papetalia nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care Clientul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de Papetalia.
Cu excepţia cazului în care Papetalia s-a oferit să recupereze el însuşi Produsele, Papetalia poate amâna rambursarea sumelor până la data recepţionării Produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea Clientului conform căreia acesta a trimis Produsele către Papetalia, luându-se în considerare data cea mai apropiată.
Clientul își dă acordul ca, Papetalia să ramburseze sumele în contul bancar al Clientului, care va fi menționat de către Client în declarația/formularul de retragere. Rambursarea sumelor plătite de Client către Papetalia nu se poate face in numerar.
11.5 Obligațiile Clientului în cazul retragerii
În conformitate cu Art. 14 din OUG34/2014, Clientul, în cazul exercitării dreptului de retragere, se obligă să returneze Produsele unei persoane autorizate de Papetalia, să recepţioneze Produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 (paisprezece) zile de la data la care acesta a comunicat Papetalia decizia sa de retragere din Contract (vezi Art. 1.3 Exercitarea dreptului de retragere de mai sus).
Clientul suportă cheltuielile de returnare a Produselor, respectiv costurile directe legate de returnarea Produselor. Clientul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.
Având în vedere natura Produselor comercializate de Papetalia, Clientul se obligă să returneze Produsele către Papetalia într-o stare perfectă și impecabilă, nefolosite/netestate, cu sigiliul si ambalajul original intact, respectiv într-o stare în care Produsul poate fi comercializat din nou. Produsul va fi returnat împreună cu toate accesoriile, eșantioanele/cadourile gratuite, promoțiile, în ambalajul original nedeteriorat și cu instrucțiunile de folosire.
Ne rezervam dreptul de a refuza acceptarea returului in situatia unor abuzuri (returnari repetate). Va rugam sa verificati integritatea fizica a coletelor in momentul in care le primiti de la firma de curierat in prezenta curierului si sa ceri intocmirea unui proces verbal de constatare a daunelor daca produsele prezinta urme de deteriorare. Orice reclamatie ulterioara nu va fi luata in considerare.
Clientul va returna Produsul către Papetalia la adresa: str. Intr.Zorelelor nr.9, loc.Bistrita, jud.Bistrita-Nasaud, cod postal:420118, România.
Papetalia nu acceptă coletele trimise la altă adresă decât cea menţionată mai sus şi în formularul de retur.

11.6 Exceptări de la dreptul de retragere
Sunt exceptate de la dreptul de retragere referitor la contractele la distanţă următoarele:
a) contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către Papetalia;
b) contracte având ca obiect furnizarea de Produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
c) contracte având ca obiect furnizarea de Produse sigilate care au fost desigilate de Client;
d) contracte având ca obiect furnizarea de Produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;

e ) in cazul produselor digitale retururile nu sunt admise, conform OUG 34/2014 , art. 16 alin. (m)

12. Diverse
12.1 Garanția legală
În conformitate cu dispozițiile Legii Nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, Papetalia este răspunzător faţă de Client pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul când au fost livrate Produsele. În cazul lipsei conformităţii, Clientul are dreptul de a solicita Papetalia în primul rând repararea Produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea Produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată. Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare Consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate îşi are originea în materialele furnizate de Consumator.
Sunt exceptate de la garanție defecțiunile datorate utilizării incorecte, întreținerii defectuoase, lovirii Produselor, accidentelor, fluctuațiilor tensiunii de alimentare, nerespectării instrucțiunilor de utilizare, reparării Produselor, deteriorării în timpul transportului etc.
Cu privire la exercitarea dreptului la garanție Clientul va contacta Papetalia la număr de telefon 0741244122 sau la adresa de postă electronică papetalia.art@gmail.com sau la adresa poștală: str. Intr. Zorelelor nr.9, loc.Bistrita, jud.Bistrita-Nasaud, cod postal:420118 , România.

12.2 Erori
Informaţiile despre Produsele şi serviciile prezentate în Pagina de Internet Papetalia sunt sub rezerva greşelilor de tipar. Preţurile, informațiile despre Produse precum şi imaginile pot să conţină erori sau neconcordanțe.

12.3 Litigii
Eventuale litigii dintre Client și Papetalia vor fi soluționate în prealabil pe cale amabilă. Dacă litigiul nu poate fi soluționat pe cale amiabilă între Părți, litigiul va fi soluționat de Instanța competentă.
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor (denumită în continuare ”SAL”) dintre consumatori şi comercianţi, Clientul poate prezenta voluntar reclamaţiile împotriva Papetalia entităţilor care aplică proceduri de soluţionare alternativă a litigiilor într-un mod independent, imparţial, transparent, eficace, rapid şi echitabil, în scopul asigurării unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei (denumită în continuare ”OG38/2015”). OG38/2015 se aplică procedurilor de soluţionare extrajudiciară a litigiilor naţionale şi transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări de servicii încheiate între un comerciant care desfăşoară activităţi în România şi un consumator rezident în Uniunea Europeană prin intervenţia unei entităţi de soluţionare alternativă a litigiilor, care propune sau impune o soluţie şi care acţionează în România. În cazul în care un litigiu între Client şi Papetalia nu a putut fi soluţionat în urma unei reclamaţii prezentate direct de Client către Papetalia , Papetalia informează Clientul despre posibilitatea de a se adresa entităţii SAL și platformei SOL (platforma europeană de soluţionare online a litigiilor, denumită în continuare platforma SOL – instrument digital creat de Comisia Europeană pentru a facilita soluţionarea independentă, imparţială, transparentă, eficace, rapidă şi echitabilă, pe cale extrajudiciară, a litigiilor care privesc obligaţiile contractuale rezultate din contractele de vânzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care îşi are reşedinţa în Uniune şi un comerciant stabilit în Uniune). Pentru a se adresa entităţii SAL și platformei SOL Clientul va putea accesa pagina de web: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO.
12.4 Autorități competente
Clientul poate sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor sau Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii în legătură cu încălcarea prevederilor OUG34/2014.
12.5 Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date este reglementată de Regulamentul UE nr. 2016/679 (denumit în continuare” Regulamentul”).
Papetalia , precum și persoana împuternicită au obligația de a administra in condiții de siguranța și numai pentruopurile specificate datele personale colectate de la Client.
Scopul colectării și prelucrării datelor este: activități de promovare a Produselor și serviciilor, activități comerciale, activități de statistică și cercetare de piață, informarea clienților/utilizatorilor privind situația contului lor de pe cursflorihartie.ro, informarea clienților/utilizatorilor privind activităţi de marketing, activităţi comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de cercetare de piața, activități de statistică, de urmărire si monitorizare a vânzărilor si comportamentul consumatorului
Datele colectate sunt utilizate și prelucrate de către Papetalia, direct sau prin persoanele împuternicite de către Papetalia.
Datele cu caracter personal introduse de către Client în Formular sunt necesare în vederea încheierii Contractului dintre Papetalia și Client. Contractul nu se va considera încheiat, dacă Clientul refuză introducerea datelor cu caracter personal în Formular. Astfel, Papetalia nu va fi obligată să livreze Produsul.
În conformitate cu dispozițiile Regulamentului Clientul beneficiază de următoarele drepturi:
– dreptul de informare; operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective: identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia; scopul în care se face prelucrarea datelor; informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate.
– dreptul de acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.
– dreptul de intervenţie asupra datelor; respectiv rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte; transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi; notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate mai sus.
– dreptul de opoziţie (respectiv persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.
– dreptul de a se adresa justiţiei; respectiv dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate.
– dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul dumnevoastră sau să fie necesară pentru executarea unui contract. Mai degrabă decât să primiţi un exemplar cu datele dumnevoastră cu caracter personal, puteţi solicita să vă transferăm datele direct către alt operator, specificat de dumnevoastră.
– dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:
datele dvs personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;
aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să vă executaţi acest drept de obiecţie la prelucrare;
datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;
pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.

Este posibil să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal catre parteneri Papetalia in scopul prevazut in Termenii si Conditiile mai sus mentionate
Cu privire la exercitarea drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal Clientul va contacta Papetalia la număr de telefon 0741244122 sau la adresa de postă electronică papetalia.art@gmail.com